KLAIPĖDOS SPORTO MEDICINOS CENTRO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

parsisiųsti MS Excel formatu

KLAIPĖDOS SPORTO MEDICINOS CENTRO 2013 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

parsisiųsti MS Word formatu

KLAIPĖDOS SPORTO MEDICINOS CENTRO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2014 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

parsisiųsti MS Excel formatu

KLAIPĖDOS SPORTO MEDICINOS CENTRO 2014 M. PIRMO KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS  AIŠKINAMASIS RAŠTAS

parsisiųsti MS Word formatu

KLAIPĖDOS SPORTO MEDICINOS CENTRO 2014 M. PIRMO PUSMEČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

KLAIPĖDOS SPORTO MEDICINOS CENTRO 2014 M. PIRMO PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

KLAIPĖDOS SPORTO MEDICINOS CENTRO 2014 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ  BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

KLAIPĖDOS SPORTO MEDICINOS CENTRO 2014 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

KLAIPĖDOS SPORTO MEDICINOS CENTRO 2014 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

KLAIPĖDOS SPORTO MEDICINOS CENTRO 2014 M.VALSTYBĖS  BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

KLAIPĖDOS SPORTO MEDICINOS CENTRO 2015 M. PIRMO KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

KLAIPĖDOS SPORTO MEDICINOS CENTRO 2015 M. PIRMO PUSMEČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

KLAIPĖDOS SPORTO MEDICINOS CENTRO 2015 M. PIRMO PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

KLAIPĖDOS SPORTO MEDICINOS CENTRO 2015 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ  BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

KLAIPĖDOS SPORTO MEDICINOS CENTRO 2015 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

KLAIPĖDOS SPORTO MEDICINOS CENTRO 2015 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

KLAIPĖDOS SPORTO MEDICINOS CENTRO 2015 M.VALSTYBĖS  BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

KLAIPĖDOS SPORTO MEDICINOS CENTRO 2016 M. PIRMO KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

KLAIPĖDOS SPORTO MEDICINOS CENTRO 2016 M. PIRMO KETVIRČIO  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

KLAIPĖDOS SPORTO MEDICINOS CENTRO 2016 M. PIRMO PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

KLAIPĖDOS SPORTO MEDICINOS CENTRO 2016 M. PIRMO PUSMEČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

KLAIPĖDOS SPORTO MEDICINOS CENTRO 2016 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

parsisiųsti Adobe PDF-formatu

KLAIPĖDOS SPORTO MEDICINOS CENTRO 2016 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ  BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

parsisiųsti Adobe PDF-formatu

KLAIPĖDOS SPORTO MEDICINOS CENTRO 2016 M.VALSTYBĖS  BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

parsisiūsti Adobe-PDF formatu

KLAIPĖDOS SPORTO MEDICINOS CENTRO 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

parsisiųsti Adobe-PDF-formatu

KLAIPĖDOS SPORTO MEDICINOS CENTRO 2017 M. PIRMO KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

parsisiūsti Adobe-PDF-formatu

KLAIPĖDOS SPORTO MEDICINOS CENTRO 2017 M. PIRMO KETVIRČIO  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

parsisiųsti Adobe-PDF-formatu

KLAIPĖDOS SPORTO MEDICINOS CENTRO 2017 M. PIRMO PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

parsisiųsti Adobe-PDF-formatu

KLAIPĖDOS SPORTO MEDICINOS CENTRO 2017 M. PIRMO PUSMEČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

parsisiųsti -Adobe-PDF-formatu

KLAIPĖDOS SPORTO MEDICINOS CENTRO 2017 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ  BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

parsisiųsti Adobe-PDF- formatu

KLAIPĖDOS SPORTO MEDICINOS CENTRO 2017 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

parsisiųsti -Adobe- PDF-formatu