DARBO LAIKAS

 

KLAIPĖDOS SKYRIUS  DIRBA NUO 8:00 val. iki 18:00 val.

 

DĖMESIO!
Jūsų pačių gerovei, mūsų sporto medicinos įstaigoje tikrinami sportininkai
ne jaunesni nei 6 metų amžiaus.

Atvykdami į mūsų įstaigą sveikatos patikrinimui rekomenduojame su savimi
turėti kraujo ir šlapimo tyrimų rezultatus, taip pat gydytojų specialistų
išvadas, jei tokios yra.

Labai jums ačiū!

 

DĖL MOKAMŲ PASLAUGŲ

Mokamos paslaugos Lietuvos sporto medicinos centre

Mokamu paslaugu kainos

 

Lietuvos sporto medicinos centro darbuotojų

kvalifikacijos kėlimo tvarkos 

aprašas

Kvalifikacijos kėlimo tvarka

 

Dėl DL apskaitos žiniaraščių pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Vidaus tvarkos taisyklės  Lietuvos sporto medicinos centro Klaipėdos skyriaus 

Vidaus tvarkos taisyklės

 

KLAIPĖDOS SKYRIAUS NUOSTATAI

Lietuvos sporto medicinos centro Klaipėdos skyriaus nuostatai

Nuostatai

 

Sportininko valios pareiškimas dėl specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Lietuvos sporto medicinos centro

Klaipėdos skyriuje

Sportininko valios pareiškimas

Sutikimas

Asmens duomenų teikimo sutartis

 

Laboratorijos darbo grafikas

Laboratorija dirba:

I -V dienomis    nuo 8.30 val. iki 12.00 val.

 


 

Informacija teikiama registratūroje.
Registratūros telefonas  (8 46) 41 09 06

Gydytojo konsultacijai galima užsiregistruoti tik internetu  per   ” manodaktaras.lt ” svetainę.

Sportininkai priiminėjami registracijos talone nurodytu laiku.

Atvykstant tikrintis sveikatos, turėti trumpą sportinę aprangą.

Vaikai iki 16 m. priimami su tėvais.

Sportininkai turi žinoti apie artimų giminių širdies ir kraujagyslių susirgimus (miokardo infarktus, insultus, širdies ydas ir ligas, širdies operacijas, padidėjusį kraujospūdį, staigias mirtis).

 

Dokumentai, reikalingi pirmą kartą atvykus į Lietuvos sporto medicinos centro Klaipėdos skyrių:

  • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (gimimo liudijimas, asmens tapatybės kortelė arba pasas, moksleivio, studento pažymėjimas, vairuotojo teisės);
  • Vaikams – Forma Nr. 027-1/a “Vaiko sveikatos pažymėjimas” arba ambulatorinė kortelė, atliktų tyrimų kopijos.
  • Sportininko sveikatos patikrinimo klausimyną rasite čia

 

GYDYTOJŲ PRIĖMIMO LAIKAS

 

 

gydytoja Sigita Kibildienė

porinėmis mėnesio dienomis  nuo 8.00 iki 15.00

neporinėmis mėnesio dienomis nuo 12.00 iki 18.00

 

gydytoja Jelena Miškinienė

porinėmis mėnesio dienomis  nuo 12.00 iki 18.00

neporinėmis mėnesio dienomis nuo 8.00 iki 15.00

 

gydytojas Eugenijus Martusevičius

pirmadienį nuo 9.00 iki 18.00

 

traumatologas-ortopedas Osvaldas Narbutis

pirmadieniais nuo 15.00 iki 16.00

 

gydytojas vaikų kardiologas Saulius Šimukauskas

antradieniais nuo 10.30 iki 16.30 val.

trečiadieniais  nuo 9.00  iki 15.00 val.

ketvirtadienį nuo 9.00  iki 15. 00 val.

 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 

 

LSMC DARBUOTOJU ASMENS DUOMENU TVARKYMO IR SAUGOJIMO TAISYKLES

LSMC INFORMACINES SISTEMOS DUOMENU SAUGOS NUOSTATAI

ASMENS DUOMENU TVARKYMO TAISYKLES

BDAR DARBUOTOJU INFORMAVIMAS

BDAR DARBUOTOJŲ SUTIKIMAI

BENDRIEJI REIKALAVIMAI TECHNINEMS ASMENS DUOMENU SAUGUMO PRIEMONĖMS

DARBUOTOJU STEBESENOS IR KONTROLES DARBO VIETOJE TVARKA

IGALIOJIMAS DARBUOTOJUI

KIBIRNETINIU INCIDENTU VALDYMO PLANAS