Lietuvos sporto medicinos centro Klaipėdos skyrius – valstybės asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurios paskirtis teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas sportininkams ir sportuotojams. Įstaigos savininko teises įgyvendina Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Skyriaus misija – teikti sportuojantiems asmenims kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančias jų poreikius ir lūkesčius, paremtas šiuolaikinio mokslo ir praktikos pasiekimais, glaudžiai bendradarbiaujant ir bendraujant medikams, sportininkams ir treneriams.

Lietuvos sporto medicinos centro Klaipėdos skyrius įsteigtas 1951 m. vasario 1 d. ir vadinosi Klaipėdos srities gydomosios fizkultūros dispanseriu. Įstaiga buvo įkurta siekiant rūpintis sportuojančių asmenų sveikata. Pirmuoju vyriausiuoju gydytoju dirbo Josifas Vulas. Apie 40 metų įstaiga buvo vienintelė mieste, teikusi ambulatorines kineziterapijos (gydomosios mankštos) paslaugas ir visiems miesto gyventojams.

1993-03-04 Klaipėdos miesto mero potvarkiu Nr. 138 “Dėl Gydomosios fizkultūros dispanserio pavadinimo keitimo” įstaiga pervardinta į Klaipėdos sporto medicinos centrą.

Iki 1997-12-31 Klaipėdos sporto medicinos centras buvo pavaldus  Klaipėdos miesto valdybos sveikatos apsaugos skyriui.

1997-11-27 Klaipėdos savivaldybės tarybos sprendimu  Nr. 1116  “Dėl asmens sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų valdymo ir steigėjo funkcijų perdavimo”, nuo 1998-01-01 Klaipėdos sporto medicinos centras buvo perduotas Klaipėdos apskrities viršininko administracijai.

2010-06-21 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 861 „Dėl Klaipėdos sporto medicinos centro savininko teisių ir pareigų įgyvendinimo“, nuo 2010-07-01 Klaipėdos sporto medicinos centras buvo perduotas Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

2017-06-07 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu  Nr. 419 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno sporto medicinos centrą, Klaipėdos sporto medicinos centrą, Panevėžio sporto medicinos centrą, Šiaulių sporto medicinos centrą”, nuo  2018-01-01  Klaipėdos sporto medicinos centras buvo perduotas Lietuvos sporto medicinos centrui. Po Centro reorganizavimo veikia Lietuvos sporto medicinos centro Klaipėdos skyrius.

Per tuos ilgus gyvavimo metus centro paskirtis nesikeitė – čia tikrinama sportininkų sveikata, tiriamos jų funkcinės galimybės, teikiamos reabilitacinės paslaugos. Skyriuje lankosi ir pradedantys sportuoti vaikai, ir patyrę sportininkai, garsinantys Lietuvą olimpiadose, tarptautinėse varžybose.

Įstaigoje dirba kvalifikuoti sporto medicinos gydytojai, patyrę kineziterapeutai, slaugytojai.